CONDITIONS / VOORWAARDEN - The Toy Attic

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

CONDITIONS / VOORWAARDEN


Liability exclusion

We photograph every item individually and we do our best to describe each item accurately. However what is perfect to one persoon is good to another. A difference of opinion does not constitute misrepresentation.

All items will be described to the best of our ability. The item in the photo is the item that you will receive. When selling USED items it is impossible to describe every imperfection therefore we ask you to review the description and look at all photos to have a clear understanding of the item that you are buying. We make a great effort to ensure that all items are correctly described and pictured in their current condition at the time of the sale.

Due to the nature of our business, we do not accept returns for minor description errors. Please understand that you are purchasing the exact item(s) that are photographed and that all items are sold on an AS-IS basis. In extreme cases when we do feel that a return is necessary, we will refund the item along with the original shipping costs, but not the return shipping costs.

There are no returns on Never Removed From Box (NRFB) items, layaway orders, books/magazines or sale items.

Beware! The articles that we sell are in most cases more that 25 years old and we can not be held responsible for any odors!

We can not be held responsible for late or not delivery of an article if you do not choose to take delivery confirmation or registered shipping. All prices are exclusive cost of shipment. We do not ask handling fees. Combined shipping for mutiple items is possible and will be done when noticed.

We always try and work out an issue with you, because customer satisfaction is our goal. Please do not hestitate to contact us with any questions you may have.

Ordering
When you place an order, you accept and understand our terms for delivery.

Delivery as long as in stock and only be made after receipt of payment.
Orders placed through The Toy Attic website are done easily using a shopping cart system. First use your mouse button to check the shopping cart next to the items you wish to purchase. The items are added automatically to your shopping cart. You will be automatically redirected to the shopping cart page. Here you can decided to finish your purchase or to continue with shopping. When you continue with shopping and want to check your shopping cart now and then or if you do wish to complete your purchase in a later stage, then you can click on "Shopping Cart/Winkelwagen" in the Menu bar. You will then end up by your shopping cart again. Now you only have to complete the shipping and payment method as well as your personal information and send off your order.

Payment
We accept Euro funds payment with PayPal.
Wire bank transfers in Euro funds. Europe IBAN/BIC bank transfers in Euro Funds.

Trade shows
Please be informed that we attend on a regular base trade shows. A selected part of our stock is for sale at these trade shows. Due to the fact that we participate at these trade shows it is therefore possible that items that are still mentioned for sale on our web site are sold during this trade show. We will update our web site immediately after the trade show has ended. However due to the fact that all items that are for sale at our website are unique and one pieces... it might be possible that an item that you have bought through our website appears to be sold out. If this is the case, we will inform you as soon as possible and if any payment has been done already for this particular item and refund is necessary we will refund you as soon possible for this item.

Collection of goods

It is possible to pick up your ordered articles. However this is only possible by appointment. If you wish to pick your ordered articles, please inform us as soon as possible. We will make an appointment with you to collect your goods. Articles must be pick up no later than 2 weeks after date of order, unless they have been fully charged/paid in advance.  

Copyrights
On some articles are copyrights. Without written permission it is not allowed to use any information on this website for private or commercial purpose.


Aansprakelijkheidsuitsluiting
Elk item word apart gefotografeerd en wordt op de best mogelijke manier beschreven. Echter wat perfect is voor de ene persoon is goed voor een ander. Een verschil van mening vormt nog geen onjuiste voorstelling van zaken.  

Alle items worden beschreven naar beste vermogen beschreven. Het item op de foto is ook het item dat u zult ontvangen. Wanneer vintage of gebruikte items worden verkocht is het onmogelijk om iedere beschadiging te beschrijven. Daarom vragen wij u om goed de beschrijving te lezen en alle foto's van het item te bekijken, zodat u een duidelijk begrip heeft wat u koopt. Wij doen onze uiterste best om er voor te zorgen dat alle items zo goed mogelijk zijn beschreven en zijn worden getoond in hun huidige conditie op het moment van verkoop.

Vanwege de aard van onze activiteiten is het niet mogelijk om retouren te accepteren voor kleine beschrijvingsfouten. Gelieve te begrijpen dat u de items koopt die zijn gefotografeerd en dat alle items worden verkocht op een zoals zij op dat moment zijn basis. In uiterste gevallen wanneer wij van mening zijn dat een retournering nodig is, dan vergoeden wij het product inclusief de verzendkosten aan koper, maar niet de verzendkosten voor retournering.

Er worden geen teruggaven geaccepteerd op Never Removed From Box (NRFB) / nieuw in verpakking items, bestellingen, boeken/tijdschriften of uitverkoop artikelen.

Let op! De artikelen die wij verkopen zijn in sommige gevallen meer dan 25 jaar oud en wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele geurtjes!

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor late of geen levering van een artikel wanneer u er niet kiest voor aangetekend of bevestiging voor ontvangst verzending. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij vragen geen administratie- of verwerkingskosten. Gecombineerde verzending voor meerdere items is mogelijk en zal wanneer mogelijk worden gedaan.

Wij zullen altijd onze uiterste best doen om samen met u tot een oplossing tot te komen, omdat klantentevredenheid ons doel is. Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen of opmerkingen heeft.

Bestellen
Wanneer u een bestelling plaatst dan begrijpt u de leveringsvoorwaarden en gaat u hier eveneens mee akkoord.

Levering kan geschieden wanneer een item nog aanwezig is en wordt enkel en alleen gedaan na ontvangst van betaling.
Bestellingen bij The Toy Attic website kunnen eenvoudig worden gedaan door gebruik te maken van de winkelwagen. Gebruik allereerst uw mouseknop om te klikken op de winkelwagen naast het product dat u wenst te kopen. Het artikel wordt dan automatisch aan uw winkelwagen toegevoegd. U komt direct terecht op de winkelwagen pagina. Hier kunt u beslissen om uw koop af te ronden of door te winkelen. Wanneer u doorwinkelt en tussentijds uw winkelwagen wilt controleren of toch uw aankopen wenst af te ronden, dan kunt u ook in de menu balk klikken op "Shopping Cart/Winkelwagen". U komt dan bij uw winkelwagen uit. U hoeft nu enkel en alleen nog de verzend- en betaalwijze te kiezen, alsmede uw persoonlijke informatie in te vullen en uw order wordt verzonden.

Betaling
Wij accepteren Euro betalingen via PayPal.
Bankoverschrijvingen in Euro betalingen. Europa IBAN/BIC bankoverschrijvingen in Euro betalingen.

Beurzen/evenementen
Wij informeren u dat wij regelmatig aanwezig zijn op diverse beurzen en evenementen. Een beperkte selectie van onze voorraad is tijdens deze beurzen te koop. Vanwege het feit dat wij deelnemen aan deze beurzen is het mogelijk dat artikelen die nog steeds te koop staan op onze website reeds verkocht zijn gedurende een beurs. Wij werken onze website direct bij nadat een beurs is beeindigd. Echter vanwege het feit dat al onze artikelen unieke en enige stuks zijn....is het mogelijk dat een artikel dat u heeft gekocht op onze website toch blijkt te zijn uitverkocht. Wanneer dit het geval is, dan zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren en wanneer een betaling voor het artikel reeds heeft plaatsgevonden en een terugbetaling nodig blijkt te zijn, dan zullen wij hiervoor zo snel mogelijk zorgdragen.

Afhalen van artikelen
Het is mogelijk om uw bestelde artikelen af te komen halen. Dit geschiedt echter en alleen op afspraak. Wilt u artikelen afhalen, geeft u dit dan zo snel mogelijk aan, zodat hiervoor met u een afspraak kan worden gemaakt. Artikelen dienen uiterlijk binnen 2 weken van bestelling te worden opgehaald en betaald,  tenzij deze reeds direct bij bestelling volledig zijn betaald. In het laatste geval is afhalen op langere termijn mogelijk.

Copyrights
Op de artikelen zit copyright. Zonder schriftelijk toestemming is het niet toegestaan om informatie van deze website voor prive of commerciele doeleinden te gebruiken.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu